Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΦΩΝ

Μας χαρακτηρίζει η ευθύνη απέναντι στους πελάτες μας και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η άριστη τεχνογνωσία των ειδικών μας σε συνδυασμό με τις προσιτές τιμές, μας ξεχωρίζουν ως κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρηκοϊας.

TOPFON MAGAZI

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΤοπΦων είναι πιστοποιημένη για την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προιόντων – ακουστικών βαρηκοΐας από το διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα LRQA σύμφωνα με τις απαιτήσεις για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348.

Το κέντρο ΤΟΠΦΩΝ έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.


topfonpist