εοπυυτοπφον (1)

 ΕΟΠΥΥ – ΕΦΚΑ – Ακουστικά Βαρηκοΐας

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΣΟ
ΕΟΠΥΥ

 

 

1) Ακοόγραμμα – παραπεμπτικό και έγκριση από ελεγκτή ιατρό.
2) Τιμολόγιο και εγγύηση.
450€