Πλεονεκτήματα χρήσης δύο ακουστικών

Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι από την χρήση δύο ακουστικών βαρηκοΐας αμφοτερόπλευρα:

– Αποκαθίσταται η ισορροπία αντίληψης του ήχου, ο βαρήκοος  θα μπορεί να ακούει «ομοιόμορφα» τους ήχους και από τα δύο αυτιά

– Βελτιώνεται η ποιότητα αντίληψης του ήχου, η κάθε ομιλία γίνεται αντιληπτή με μεγαλύτερη σαφήνεια και διακριτική ικανότητα

–  Βελτιώνεται η κατανόηση της ομιλίας ακόμη και σε “δύσκολες καταστάσεις”, όπως οι συζητήσεις με πολλά άτομα, η συνομιλία σε χώρους με αυξημένο περιβαλλοντικό θόρυβο

– Ο βαρήκοος θα μπορεί να εντοπίζει την πηγή του ήχου, δηλαδή από ποια  κατεύθυνση προέρχεται ο ήχος