ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Topfon είναι πιστοποιημένη, για τη διακίνηση ακουστικών βαρηκοΐας, από το διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα LRQA σύμφωνα με τις απαιτήσεις για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348.

Η LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance) είναι ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης με ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδρύθηκε το 1985 ως θυγατρική του ομίλου Lloyd’s Register. Έκτοτε χαίρει ευρύτατης εκτίμησης για την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της.