ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Τα ακουστικά βαρηκοΐας διακρίνονται ανάλογα με τον τύπο, το μοντέλο, το μέγεθος και την απόδοση τους. Οπότε για να επιλέξουμε το κατάλληλο ακουστικό θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν τα παρακάτω:

  • Τι απαιτήσεις έχουμε, ποιες ακουστικές ανάγκες θέλουμε να καλύψουμε κατά προτεραιότητα
  • Ποιες είναι οι προσδοκίες μας, ως πρός το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε με την χρήση ακουστικών βαρηκοϊας
  • Εφαρμογή ακουστικού βαρηκοϊας στο ένα αυτί ή και στα δύο αυτιά ;
  • Την αισθητική, ανάλογα με  την εμφάνιση του ακουστικού ως πρός τον τύπο και το μέγεθος
  • Την γνώμη και την συμβουλή του ειδικού