Μπορούν τα βοηθήματα ακοής να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής;

Πολλές σύγχρονες έρευνες της ιατρικής τείνουν στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα ακοής μπορούν να επηρεάσουν πέρα από την καθημερινότητα μας και την ψυχολογική μας κατάσταση.

Ας δούμε λοιπόν πώς η καλή ή η κακή ακοή μας μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την ψυχολογία μας και πως τα βοηθήματα ακοής συμβάλουν σε αυτό.

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι ή βαρηκοϊα επηρεάζει τον τρόπο που λειτουργούμε στην καθημερινότητα μας. Για παράδειγμα, αν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα με την ακοή μας μπορεί να αποτελέσει σημαντική δυσκολία, τόσο ως πρός την εκτέλεση των καθηκόντων μας στον χώρο της εργασίας μας, όσο και ως πρός την συμμετοχή μας σε μία συζήτηση κυρίως σε θορυβώδες περιβάλλον.

Πολλές μελέτες αναδεικνύουν το ότι η βαρηκοϊα μπορεί να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα οδηγώντας σε κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση. Πρόσφατη έρευνα σε ανθρώπους από πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη Γαλλία αποκάλυψε ότι η ποιότητα ζωής όσων χρησιμοποιούσαν κάποιο ακουστικό βαρηκοΐας ήταν σαφώς καλύτερη από αυτούς που δεν χρησιμοποιούσαν. Άλλη έρευνα από ινστιτούτο ψυχικής μελέτης και έρευνας για την τρίτη ηλικία στην Γερμανία αποκάλυψε ότι ο ρυθμός της καθημερινής αποδοτικότητας όσων χρησιμοποιούσαν κάποιο βοήθημα ακοής αυξήθηκε.

Η αύξηση της αποδοτικότητας δεν ήταν παρά αποτέλεσμα της χρήσης κάποιου βοηθήματος ακοής με την βοήθεια του οποίου τα άτομα αυτά είχαν πλέον την δυνατότητα να εκτελούν ευκολότερα διάφορες καθημερινές εργασίες.