Αλλάζοντας στάση ως προς τα ακουστικά βαρηκοΐα


stashzoishearing

Υπολογίζεται ότι πολλά άτομα με βαρηκοϊα στην Ελλάδα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη χρήση κάποιου βοηθήματος ακοής αλλά δυστυχώς δεν το κάνουν ή αργούν πολύ να αναζητήσουν βοήθεια για το πρόβλημα της ακοής τους. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, πολλοί άνθρωποι αναβάλουν την απόφαση τους για χρήση ακουστικού βαρηκοΐας, γιατί νομίζουν ότι θα είναι αντιαισθητικό ως πρός την εμφάνιση ή απλά νομίζουν ότι θα δείχνουν πολύ μεγαλύτεροι σε σχέση με την ηλικία τους.
Τα σύγχρονα ακουστικά βαρηκοϊας δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που υπήρχαν αρκετά χρόνια πριν. Είναι πλέον μικρότερα ως πρός το μέγεθος και σαφώς πιο κομψά ως προς το σχεδιασμό τους.

Ποιος ο σκοπός τους ;

Σκοπός των ακουστικών βαρηκοϊας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην καθημερινότητα, με στόχο την βελτίωση της επικοινωνίας.